برگزاری انتخابات مجلس در ایران

مقامات حکومتی از مردم خواسته‌اند در رای‌گیری شرکت کنند و آن را نشانه حمایت مردم از نظام و گامی برای رفع مشکلات کشور توصیف کرده‌اند. این در حالیست که شماری از گروه ها و چهره های سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات شده‌اند. آیت‌الله علی خامنه‌ای در لحظات اول آغاز رای‌گیری، رای خود را به صندوق سیار انداخت. وی امروز را "جشن ملی" توصیف کرد و گفت که دادن رای وظیفه شرعی است.

فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد.