شاهد عینی: وضعیت رسیدگی به موارد مشکوک به کرونا در ایران

شاهد عینی: وضعیت رسیدگی به موارد مشکوک به کرونا در ایران

از مخاطبان در کانال تلگرام پرسیده‌ایم که از مشاهدات و تجربیات خود در ارتباط با شیوع کرونا در ایران به ما بگویند. تجربه یک مخاطب را ببینید که با علایم مشکوک به کرونا به بیمارستان مراجعه کرده و از روند تشخیص و رسیدگی می‌گوید.