کرونا جهانی شده؛ دستکم ۲۹ کشور گرفتارند!

کرونا جهانی شده؛ دستکم ۲۹ کشور گرفتارند!

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید اوج شیوع ویروس کرونا، سه هفته پیش بوده و این نشان می‌دهد که می‌توان آن را مهار کرد. رئیس این سازمان گفته که از آن زمان، شمار مبتلایان جدید، مدام کاهش یافته است. با این حال او گفته که افزایش موارد ابتلا در ایتالیا، کره جنوبی و ایران، نگران کننده است.

علی همدانی گزارش می‌دهد.