کرونا زندگی روزمره در ایران را دگرگون کرده

کرونا زندگی روزمره در ایران را دگرگون کرده

نگرانی از شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن هر روز جدی‌تر می‌شود و زندگی مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.