بحران کرونا در ایران: مردم نگران، تجمعات مذهبی در جریان

شهر قم کانون اصلی شیوع ویروس کرونا در ایران بوده‌است. با این حال، حکومت زیر بار قرنطینه کردن این شهر نمی‌رود. حتی زیارتگاه قم هم تعطیل نشده و نماز جماعت در آن برگزار می‌شود.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.