تهدید فیفا: فدراسیون فوتبال ایران نباید انتخابات برگزار کند

تهدید فیفا: فدراسیون فوتبال ایران نباید انتخابات برگزار کند

دو نامه درعرض چند روز از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران این مسئله را روشن کرده که انتخابات ریاست فدراسیون که قرار بود روز ۲۵ اسفندماه برگزار شود با قواعد فعلی نمی‌تواند انجام شود. چرا در شرایطی که فوتبال ایران حال و روز خوشی ندارد انتخابات و مجمع به بن‌بست رسیده‌اند.

پوریا ژافره گزارش می‌دهد.