روایت جدا‌شده‌های کرونا؛ شرح روزهای طولانی جدایی از دیگران

روایت جدا‌شده‌های کرونا؛ شرح روزهای طولانی جدایی از دیگران

تعدادی از شهروندانی که به دلیل ابتلا و یا احتمال ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه هستند، برای ما از وضعیت‌شان گفته‌اند.