آمار رسمی کرونا در ایران: ۱۴۵ مورد مرگ، و افزایش هزار نفری مبتلایان در یک روز

آمار رسمی کرونا در ایران: ۱۴۵ مورد مرگ، و افزایش هزار نفری مبتلایان در یک روز

اگر در ایران هستید و نگران شیوع ویروس کرونا، احتمالا حرفهای نماینده سازمان جهانی بهداشت برای شما دلگرم کننده است. کریستوفر هامل‌من گفته که کارکنان بخش‌های درمانی در ایران در مبارزه با ویروس کرونا پیشرفت زیادی داشته‌اند. طرف دیگر ماجرا این است که در بیست و چهار ساعت اخیر شمار قربانیان به ۱۴۵ نفر رسیده و شمار مبتلایان هم از ۵ هزار و هشتصد گذشته است. آنهم بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمارهای واقعی تخمین زده می شود. در کره جنوبی، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا و دهها کشور دیگر، همچنان شمار قربانیان و مبتلایان در حال افزایش است.

مجید افشار گزارش می‌دهد.