کرونا در ایران؛ چرا عده‌ای به توصیه‌ها بی‌توجهند

کرونا در ایران؛ چرا عده‌ای به توصیه‌ها بی‌توجهند

برغم توصیه‌ها و انتقادهای وزارت بهداشت ایران، نقاط مختلف این کشور شاهد تلاش مسافران برای ورود به مناطقی بوده که کانون های ویروس کرونا هستند. بنا بر گزارش‌ها، در کنار نگرانی های بسیاری از ایرانیان از شیوع این ویروس، عده ای از مردم همچنان خطر را جدی نمی‌گیرند و به توصیه‌ها بی‌اعتنا هستند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.