کرونا ویروسی که در اوج بحران اقتصادی به ایران حمله کرد

کرونا ویروسی که در اوج بحران اقتصادی به ایران حمله کرد

بحران شیوع کرونا در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران با بحرانی عمیق دست به گریبان است. رشد اقتصادی منفی است، نرخ بیکاری دورقمی و تورم هم به بالاترین حد در ربع قرن اخیر رسیده‌است. در چنین شرایطی خیلی‌ها وُسعشان نمی‌رسد که در خانه بمانند و سر کار نروند. وعده کمک یک میلیون تومانی دولت به خانواده‌های یارانه‌بگیر هم بعید است که برای گذران امور کافی باشد.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.