اعتراض آمریکا به نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه به شناورهایش در خلیج فارس

اعتراض آمریکا به نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه به شناورهایش در خلیج فارس

نیروی دریایی آمریکا می‌گوید قایقهای سپاه پاسداران در خلیج فارس مانورهای 'خطرناک' و 'آزارنده‌ای' در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی انجام داده‌اند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته تعدادی قایق نیروی دریایی سپاه چند بار با سرعت زیاد به آنها نزدیک شدند. در ماههای گذشته تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا تشدید شده و ایران تأکید کرده که نیروهای آمریکایی باید منطقه را ترک کنند.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.