تاثیر بحران بزرگ اقتصادی آمریکا دهه ۱۹۳۰ بر ایران

تاثیر بحران بزرگ اقتصادی آمریکا دهه ۱۹۳۰ بر ایران

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده‌اند که بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است به وخامت دوران رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی باشد. بحرانی که بیکاری دست کم ۱۵ میلیون نفر را در آمریکا به همراه داشت و تولیدات صنعتی در جهان را به نصف کاهش داد. تبعات بین‌المللی آن بحران، دامن بخش هایی از اقتصاد ایران را هم گرفت؛ بخش‌هایی را که با صادرات سر و کار داشتند. اما دولت وقت تدابیر خودش را برای مقابله با این بحران داشت.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.