کاهش آمار رسمی تلفات کرونا در ایران؛ ابتلا در تهران رو به افزایش است

کاهش آمار رسمی تلفات کرونا در ایران؛ ابتلا در تهران رو به افزایش است

وزارت بهداشت ایران می‌گوید از دیروز بیش از هزار و صد‌ و سی مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و ۷۶ نفر هم جانشان را از دست داده‌اند که یکی از کمترین آمار رسمی تلفات کرونا در ایران طی پنج هفته اخیر است. به گفته معاون وزیر بهداشت، موارد بستری شدن مبتلایان به کرونا پنجاه درصد کمتر شده اگرچه در تهران، این آمار رو به افزایش است. مقامهای مسئول می‌گویند فاصله‌گذاری اجتماعی بسیار موثر بوده و هشدار داده‌اند که نباید دستورها را نادیده گرفت.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.