رونق عجیب بورس تهران؛ رونق یا حباب؟

رونق عجیب بورس تهران؛ رونق یا حباب؟

شاخص بازار بورس تهران به روند صعودی خود ادامه میدهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفته که این نشانه اعتماد مردم به دولت و بازار سرمایه است. اما بعضی از کارشناسان هشدار داده‌اند که ممکن است حباب باشد و به زودی بترکد.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.