حکم اعدام برای 'سلطان خودرو'، زندان برای دو نماینده مجلس ایران

حکم اعدام برای 'سلطان خودرو'، زندان برای دو نماینده مجلس ایران

قوه قضائیه ایران از صدور احکام حبس و اعدام متهمان به اخلال در بازار خودرو خبر داد. پرونده‌ای که رسیدگی به آن در آذر ماه تمام شده بود و امروز همزمان با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در بازار خوردو، اعلام می‌شود. از جمله متهمان محکوم به اعدام، وحید بهزادیست که در رسانه‌های ایران از او به عنوان سلطان خودرو نام برده شده. در بین متهمان اسامی دیگری هم به چشم می‌خورد، از جمله مدیر عامل سابق سایپا و دو نماینده مجلس. قوه قضائیه هر از گاهی دادگاهی تشکیل می‌دهد یک روز یک سلطان و روز بعد سلطان دیگری را به اعدام محکوم می‌کند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.