ادعای مهار کرونا و اعلام بازگشایی مراکز مذهبی ایران از فردای عید فطر

ادعای مهار کرونا و اعلام بازگشایی مراکز مذهبی ایران از فردای عید فطر

قرار است در ایران اماکن مذهبی بعد از عید فطر بازگشایی شوند. بسته بودن اماکن مذهبی ایران در دو ماه اخیر با انتقاد گروه های تندرو همراه بوده است. از سوی دیگر، دیر تعطیل شدن مکان‌های زیارتی بویژه در قم و مشهد و قرنطینه نکردن قم که کانون شیوع کرونا در ایران بود، انتقاد پزشکان و فعالان اجتماعی را در پی داشته است. بیشتر مراجع نزدیک به حکومت درباره تعطیلی این اماکن نظر قطعی ندادند. با اینحال بعضی از رسانه‌های نزدیک به محافظه کاران، دولت را به خاطر بستن آنها سرزنش کردند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.