موارد جدید ابتلای روزانه به کرونا در ایران رکورد شکست

موارد جدید ابتلای روزانه به کرونا در ایران رکورد شکست

ایران، امروز، بیشترین آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع آن در این کشور را ثبت کرد: 'سه هزار و ۵۷۴ نفر'. چند روز است که آمار وزارت بهداشت از مبتلایان جدید روند صعودی دارد و این، موجب نگرانی از آمدن موج دوم کرونا شده است. رئیس جمهوری ایران هشدار داده که اگر شیوع کرونا دوباره اوج بگیرد دولت ناگزیر خواهد شد محدودیت‌ها را برای مهار آن دوباره برقرار کند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.