رئیس قوه قضائیه ایران: متهمان جرایم سیاسی، علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند

اتهام "توهین به رهبری" و "تشویش اذهان عمومی" از مصادیق جرم سیاسی است که افراد متهم به آن در ایران به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند

منبع تصویر، Mizan

توضیح تصویر،

اتهام "توهین به رهبری" و "تشویش اذهان عمومی" از مصادیق جرم سیاسی است که افراد متهم به آن در ایران به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند

چهار سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی را ابلاغ کرده و دستور داده دادگاهی که به پرونده متهمان جرایم سیاسی رسیدگی می کند، باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد.

رئیس قوه قضائیه ایران در بخشنامه خود گفته است "تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است".

قانون جرم سیاسی در اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به فاصله کوتاهی به تایید شورای نگهبان رسید اما از آن زمان تاکنون دادگاهی بر این مبنا در جمهوری اسلامی ایران تشکیل نشده است.

مقام‌های ایرانی می‌گویند کسی در این کشور به دلایل عقیدتی زندانی نمی‌شود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران از جمله مقام هایی است که گفته است "ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم."

زندانیان سیاسی در ایران عموما با اتهامات امنیتی زندانی و محاکمه می‌شوند. اتهام "توهین به رهبری" و "تشویش اذهان عمومی" از مصادیق جرم سیاسی است که افراد متهم به آن در ایران به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند.

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

ابراهیم رئیسی بیش از یک سال است که به ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید که رسیدگی به اتهامات سیاسی باید "در دادگاه‌های علنی" و "با حضور هیات منصفه" برگزار شود اما تا سال ۱۳۹۵جرم سیاسی تعریف مشخصی نداشت.

بنا به قانون جرم سیاسی، جرایمی که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام شوند جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

این قانون شناسایی یک جرم به عنوان سیاسی را مشروط به آن کرده که مرتکب "قصد ضربه‌ زدن به اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد".

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره اجرای این قانون تاکید کرده که ماده شش آن در تمام مراحل دادرسی و و اجرای حکم رعایت شود.

مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس از حقوق متهمان و محکومان سیاسی است.

مطابق قانون جرم سیاسی این افراد در طول محاکمه و اجرای حکم حق دسترسی به کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون دارند.