زندانی‌های ایران و آمریکا؛ پیاده‌ها در شطرنج سیاسی؟

زندانی‌های ایران و آمریکا؛ پیاده‌ها در شطرنج سیاسی؟

دونالد ترامپ خود را در برابر دشمنان آمریکا، پدیده ای سخت گیر و بدون مماشات توصیف می کند. اهل سیاست فشار حداکثری! ولی درست در زمانی که او با سخت‌ترین تحریم‌ها کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، پشت صحنه گویا بر سر تبادل زندانی مشغول گفت‌و‌گو است. نتیجه‌اش هم آزادی چندین نفر از دو طرف ماجرا، از جمله مجید طاهری پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به ایران برگشت. این اولین بار نیست که ایران و آمریکا از زندانیان در بده و بستان سیاسی استفاده کرده‌اند؛ زندانیانی که خود را گروگان می دانسته‌اند.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.