شورای امنیت میدان تازه رویارویی ایران و آمریکا بر سر تحریم‌های تسلیحاتی

شورای امنیت میدان تازه رویارویی ایران و آمریکا بر سر تحریم‌های تسلیحاتی

گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا امروز پیشنهادهایی به کنگره ارائه می‌کنند که گفته شده شامل سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران است. این تحریم‌ها به موازات سیاست فشار حداکثری دولت آمریکاست. یکی از پیشنهادها موظف کردن دولت به جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران است. دولت ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حدود چهار ماه دیگر به پایان می‌رسد، تلاش می‌کند. رئیس‌جمهوری ایران امروز از روسیه و چین خواست جلوی این اقدام آمریکا بایستند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.