اکبر طبری: '۸۰۰ میلیارد می‌خواستم هم به من می‌دادند'

اکبر طبری: '۸۰۰ میلیارد می‌خواستم هم به من می‌دادند'

من اگر می‌خواستم، کل لواسان را به نامم می‌کردند. این دفاع کسی است که بیست سال یکی از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضائیه ایران بوده است. اکبر طبری متهم به رشوه گیری، جعل سند، پولشویی است. کسی که می‌گوید ۲۰ سال به قوه قضائیه ایران صادقانه خدمت کرده. همان قوه قضائیه‌ای که در دستکم دو قاضی‌اش در همین پرونده متهم به رشوه‌گیری و فساد مالی هستند. پرونده‌ای پیچیده که ۲۲ متهم دارد. پرونده‌های فساد مالی؛ یکی پس از دیگری گشوده می‌شود و در آنها عده‌ای احکام سنگین هم می‌گیرند.

بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد.