قانون جدید درباره کودک ‌آزاری در ایران چه می‌گوید؟

قانون جدید درباره کودک ‌آزاری در ایران چه می‌گوید؟

در ایران لایحه حمایت از حقوق کودکان بعد از گذشت بیش از یک دهه سرانجام این هفته به قانون تبدیل شد. به این ترتیب تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند کودک حساب می‌شوند و تحت حمایت قانون جدید قرار می‌گیرند. همچنین بر اساس این قانون کسانی هم که در گزارش دادن موارد کودک آزاری کوتاهی کنند، جریمه خواهند شد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.