بحران کرونا؛ هشدار روحانی در مورد سهل‌انگاری در رعایت موازین بهداشتی

بحران کرونا؛ هشدار روحانی در مورد سهل‌انگاری در رعایت موازین بهداشتی

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید در یک ماه گذشته مردم در رعایت اصول بهداشتی به شدت سهل‌انگاری کرده‌اند. در عین حال اما اعلام شده محدودیت فعالیت تالارهای پذیرایی، کتابخانه‌های عمومی و قهوه خانه‌ها کاهش یافته و این مکان‌ها با پنجاه درصد ظرفیت بازگشایی می‌شوند. این در حالی است که همچنان کارشناسان درباره موج دوم کرونا در کشور ابراز نگرانی می کنند.

مجید افشار گزارش می‌دهد.