Media Player
فشار نهادهای امنیتی به نوشتن ندامت‌نامه‌های مجازی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
17.06.2020

فشار نهادهای امنیتی به نوشتن ندامت‌نامه‌های مجازی

در روزهای گذشته پست‌هایی از افراد سرشناس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ظن و گمان‌ درباره اعمال فشار از سوی نهادهای امنیتی بر بعضی روزنامه نگاران، وکلا، و هنرمندان را تقویت کرده‌است.