ادامه نگرانی‌ها از برگزاری مراسم محرم همزمان با بحران کرونا در ایران

ادامه نگرانی‌ها از برگزاری مراسم محرم همزمان با بحران کرونا در ایران

آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان سه رقمی است. با این حال دولت دستورالعملی برای اجرای مراسم عزاداری محرم اعلام کرده است. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند با این دستورالعمل‌ها نمیتوان جلوی شیوع کرونا را گرفت و نباید چنین تجمعاتی برگزار شود.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.