کشمکش بر سر اموال بنیاد مستضعفان؛ فتاح خواهان پس دادن املاک این مجموعه شد

کشمکش بر سر اموال بنیاد مستضعفان؛ فتاح خواهان پس دادن املاک این مجموعه شد

در ایران، رئیس بنیاد مستضعفان می‌گوید بعضی از املاک خوب این بنیاد در اختیار شماری از مقامات سابق و فعلی، مجلس و نهادهای نظامی است. پرویز فتاح در مصاحبه‌ای تلویزیونی از بعضی افراد هم نام برده که البته بعضی از آنها به او جواب داده‌اند. بنیاد مستضعفان که بعد از انقلاب تاسیس شد از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ماموریت داشت اموال سلسله پهلوی و نزدیکانش را به نفع نیازمندان مصادره کند. رئیس این موسسه از طرف رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و تنها به او پاسخگو است.

فرین عاصمی گزارش می‌‌دهد.