ایران؛ عضو تشخیص مصلحت می‌گوید نظام چوپان دروغگو شده

ایران؛ عضو تشخیص مصلحت می‌گوید نظام چوپان دروغگو شده

در ایران حکومت درگیر بحران اعتمادی است که حالا چهره‌های نزدیک به هسته سخت قدرت هم آن را پنهان و انکار نمی‌کنند. از جمله احمد توکلی که سازمانی را برای دیده بانی شفافیت و عدالت اداره می‌کند، صاف و پوست کنده می‌گوید، چوپان دروغگو شده‌ایم! یکی از وزیران دولت حرف از پویشی ملی برای شفافیت می زند، لابد برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته است. شماری دیگر از فعالان سیاسی که هنوز زیر چتر حاکمیت هستند ولی در حاشیه قدرت، هشدار می‌دهند که خدشه به اعتماد عمومی نظام اجتماعی را متلاشی می‌کند.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.