حساسیت امنیتی به نهاد‌های خیریه در ایران

حساسیت امنیتی به نهاد‌های خیریه در ایران

در ایران، صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خواهان آزادی شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار مؤسسه خیریه 'جمعیت امام علی ' شده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی هم کارزار گسترده‌ای در حمایت از آقای میمندی نژاد و همکارانش به راه افتاده است. برخورد امنیتی و قضایی با آنها به موازات فعال شدن شبکه‌ای از خیریه‌های حکومتی صورت گرفته است. به تازگی و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، سازمان‌ها و خیریه‌های وابسته به حکومت، برنامه‌ای با عنوان 'رزمایش ایران همدل ' برای کمک به فقرا آغاز کرده‌اند.

فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد.