ایران؛ بازداشت 'کیوان امام' به ظن آزار و تجاوز جنسی به زنان

ایران؛ بازداشت 'کیوان امام' به ظن آزار و تجاوز جنسی به زنان

در تحولی کم سابقه، روایت دهها تجربه مشابه، شکستن سکوت و هم صدایی چندین کاربر زن در فضای مجازی، منجر به واکنش مقام‌ها در ایران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، کیوان امام وردی، فعال حوزه گردشگری، به اتهام آزار جنسی و تجاوز به ده‌ها نفر بازداشت شد. دامنه این افشاگری که با هشتگ 'آزار جنسی' شروع شد، در روزهای اخیر بسیار گسترده شده و در میان افشاگری‌ها پای بعضی از چهره‌های مشهور در عرصه‌های گوناگون هم به میان آمده است. به گفته رئیس پلیس تهران تمام شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن هویت‌شان می‌توانند برای طرح شکایت به پلیس امنیت عمومی مراجعه کنند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.