وکلای زاغری: دولت بریتانیا نمی‌خواهد بر سر آزادی زاغری ترامپ را دلخور کند

وکلای زاغری: دولت بریتانیا نمی‌خواهد بر سر آزادی زاغری ترامپ را دلخور کند

وکلای نازنین زاغری دولت بریتانیا را متهم کردند که عامدانه اقدام برای آزادی او را به دلیل نگرانی بوریس جانسون از دلخوری دولت آمریکا به تاخیر انداخته. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که از فروردین ۹۵ تا کنون در ایران زندانی است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.