وخیم شدن وضعیت بهداشتی زندان‌ها در ایران در پی شیوع کرونا

وخیم شدن وضعیت بهداشتی زندان‌ها در ایران در پی شیوع کرونا

بنیاد عبدالرحمان برومند امروز گزارشی منتشر کرده و در آن نوشته که از زمان شیوع کرونا در ایران تاکنون، وضعیت بهداشتی زندان‌های ایران به جای اینکه بهبود یابد، به شدت تنزل پیدا کرده‌است. بر اساس این گزارش در چندین زندان ایران بیماری کووید ۱۹ شایع شده و ضد عفونی کردن محیط و توزیع مواد بهداشتی در زندان انجام نمی‌شود.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.