گزارش عفو بین‌الملل درباره شکنجه و آزار جنسی بازداشتی‌های آبان۹۸

گزارش عفو بین‌الملل درباره شکنجه و آزار جنسی بازداشتی‌های آبان۹۸

اعتراضات آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی بود. عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان "ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران" نگاهی به وضعیت این بازداشتی‌ها پرداخته. به گفته این سازمان حقوق بشری در آبان ۹۸ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به فهرست بلند بالایی از نقض حقوق بشر دست زدند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد، با این هشدار که این گزارش حاوی تصاویر و جزئیات آزاردهنده است.