مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز به حبس و تبعید محکوم شد

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز

منبع تصویر، SHIRAZE.IR

توضیح تصویر،

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز می‌گوید به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و دو سال تبعید به بیرجند محکوم شده است.

آقای حاجتی هفته آینده باید در یک دادگاه دیگر شرکت کند و اتهام او "نشر اکاذیب" عنوان شده است.

آقای حاجتی اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی‌اش را در حساب کاربری‌اش در توییتر منتشر می‌کند.

آقای حاجتی اسفند سال پیش به دنبال انتقاد از قرنطینه نکردن قم و وضعیت زندان‌ها بازداشت و ۴ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

آقای حاجتی پیش از بازداشت در توییتر نوشته بود "دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هموطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد".

او در پستی دیگر نیز نوشته بود "پدر علی عابدینی فرد از زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز در رفت و آمد و پیگیری های مرخصی فرزند خود، به کرونا مبتلا و متاسفانه فوت کردند. آنچه از این بخشنامه ها نصیب زندانیان سیاسی می شود مرگ است".

او در حالی اسفند سال گذشته بازداشت ‌شد که تنها یک ماه بود که به طور موقت و در ارتباط با پرونده قبلی‌اش از زندان آزاد شده بود.

او در پرونده قبلی به اتهام دفاع از حقوق بهاییان بازداشت شده بود.

مهدی حاجتی مهرماه ۱۳۹۷ در حالی که نماینده شورای شهر شیراز بود، در توییتی به دستگیری بی‌دلیل شهروندان بهایی‌ اعتراض کرد.

در آن پرونده نیز او به یک سال زندان محکوم شد و از خرداد ماه تا بهمن سال ۱۳۹۸ را در زندان گذراند.

او پس از بازداشت نخست در مهرماه سال ۹۷ به مدت چند ماه اجازه حضور در شورای شهر شیراز را نداشت.

در نهایت زمستان آن سال برای مدتی مجددا به کرسی خود در شورا بازگشت، اما به دنبال صدور حکم و بازگشتش به زندان، فردی جایگزین او در شورای شهر شیراز شد.

آقای حاجتی در حساب کاربری‌اش در توییتر همچنان خود را ‏‏نماینده مردم شیراز در شورای شهر معرفی می‌کند.