دلایل افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران چیست؟

دلایل افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران چیست؟

از جمله اولین قربانیان شیوع کرونا شرکت‌های هواپیمایی بودند. بسیاری از خطوط هوایی زمین‌گیر شده‌اند و در پی ضررهای میلیاردی، هزاران کارمندشان را برکنار کردند. بی رغبتی مردم به سفرهای هوایی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش قیمت بلیط‌ها شده‌است. اما این روند در هفته‌های اخیر در ایران برعکس بوده. بنا به گزارش‌ها قیمت بلیط‌هایی که تا پارسال دو، سه میلیون تومان بوده، حالا به چند ده میلیون رسیده.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.