روایتی تازه از آنچه در زندان فشافویه می‌گذرد

روایتی تازه از آنچه در زندان فشافویه می‌گذرد

در ایران، سهیل عربی از وضعیت ناگوار زندان فشافویه خبر داده‌است. آقای عربی هفت سال پیش به خاطر انتشار مطالبی در فیس‌بوک بازداشت و ابتدا به اتهام توهین به پیامبر به اعدام محکوم شد. دادگاه بعداً او را به خاطر نوشته‌هایش به هفت سال و نیم زندان، دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.