بابک پاک‌نیا وکیل می‌گوید رأی قاضی پرونده نوید افکاری معتبر نبوده است

بابک پاک‌نیا وکیل می‌گوید رأی قاضی پرونده نوید افکاری معتبر نبوده است

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در ایران اطلاعیه دادگستری استان فارس در خصوص اعدام نوید افکاری را دارای ابهام توصیف کرده و گفته با توجه به این‌که یکی از شاهدان شهادت خود را پس گرفته، رأی قاضی در صدور حکم قصاص نمی‌تواند معتبر باشد. او در گفت‌وگو با برنامه شصت دقیقه چند ایراد به این پرونده گرفته است.