نوجوان ورزشکار ایرانی که راه پرخطر مهاجرت را برگزید

نوجوان ورزشکار ایرانی که راه پرخطر مهاجرت را برگزید

یک نوجوان ایرانی که از قهرمانان ورزشی است بخاطر شرکت در تظاهرات آبان پارسال از ایران گریخته‌است. این نوجوان شانزده ساله پس از طی شش روز در آب‌های آزاد خود را از ترکیه به ایتالیا رسانده. او که خواست هویتش فاش نشود حالا در جنوبی ترین نقطه ایتالیا، سیسیل، در اردوگاه پناهجویان به سر می‌برد، اما در کمپی که شرایطش بسیار نامناسب است. او از مسیر پرخطری که طی کرده، نگرانی‌ها و آرزوهایش به گفته‌است.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد. با این هشدار که بعضی از تصاویر ممکن است ناراحت کننده باشد.