بودجه ۱۴۰۰ ایران در غیاب رئیس دو قوه به مجلس تحویل شد

بودجه ۱۴۰۰ ایران در غیاب رئیس دو قوه به مجلس تحویل شد

بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، در غیاب رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس ، تقدیم مجلس شد. درآمد و هزینه‌های دولت در سال آینده تقریباً ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یک و نیم برابر بودجه امسال است. دولت پیش‌بینی کرده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از صادرات نفتی درآمد کسب کند که چهار برابر بودجه امسال است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.