صد زن: راه بی‌پایان مبارزه با تبعیض‌ها علیه زنان ایرانی

صد زن: راه بی‌پایان مبارزه با تبعیض‌ها علیه زنان ایرانی

قتل رومینا اشرفی ۱۳ ساله به دست پدرش و خودسوزی سحر خدایاری از هواداران تیم فوتبال استقلال در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب موجی از خشم و همدردی در ایران و به ویژه در فضای مجازی به راه انداخت. در مورد اول انتقادات شدید درباره عدم تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و در مورد دوم عدم به رسمیت شناختن حق ورود زنان به استادیوم های ورزشی. آیا مرگ این دو دختر جوان تغییری در قوانین تبعیض آمیز ایران علیه زنان ایجاد کرد؟

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.