صد زن: نسرین ستوده؛ جزو صد زن برجسته سال از نگاه بی‌بی‌سی جهانی

صد زن: نسرین ستوده؛ جزو صد زن برجسته سال از نگاه بی‌بی‌سی جهانی

رضا خندان، همسر نسرین ستوده می‌گوید با وجود اینکه پزشکی قانونی مرخصی خانم ستوده را تمدید کرده بود، از او خواسته شد به زندان قرچک برگردد. خانم ستوده به دلیل بیماری چند روزی را به مرخصی آمده بود، اما ساعتی پیش به زندان برگشت. او که وکیل و فعال حقوق بشر است یکی از صد زنی است که در فهرست امسال زنان سال بی‌بی‌سی است. وکیلی که در مجامع جهانی شناخته شده است.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.