دولت بریتانیا در مصاف با پناهجویان ایرانی سخت‌گیری می‌کند

دولت بریتانیا در مصاف با پناهجویان ایرانی سخت‌گیری می‌کند

بعد از مرگ یک خانواده ایرانی در کانال مانش، بریتانیا دست به اقدامات سختگیرانه ای زده تا مهاجرتِ پرخطر پناهجویان از طریق دریا را متوقف کند. به همین منظور قرارداد چند میلیون دلاری با فرانسه بسته شده و عملیات شناسایی و دستگیری گروه های قاچاق انسان هم سرعت بیشتری گرفته است. اما چرا برخی پناهجویان جانشان را به خطر می‌اندازند تا از یک کشور امن اروپایی مثل فرانسه خود را به بریتانیا برسانند؟

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.