حکم پرونده برادر معاون رئیس‌جمهوری ایران: فشار بر دولت یا اعمال نفوذ دولت؟

حکم پرونده برادر معاون رئیس‌جمهوری ایران: فشار بر دولت یا اعمال نفوذ دولت؟

قوه قضاییه ایران امروز حکم قطعی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول ریس جمهوی ایران را اعلام کرد: دو سال زندان، جزای نقدی و ضبط اموال، برای جرایمی در زمینه فساد اقتصادی. بعضی نزدیکان و هم فکران رئیس جمهوری ایران اما این پرونده را سیاسی می‌دانند و می‌گویند هدفش فشار آوردن به دولت حسن روحانی است. عده‌ای دیگر اما معتقدند که دولت از نفوذ خود برای تخفیف حکم او استفاده کرده‌است.

شبنم شعبانی گزارش می‌‌دهد.