تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضع معیشتی

تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضع معیشتی

امروزگروهی از بازنشستگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی، در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و چند شهر دیگر ایران تجمع کردند تا به وضع معیشتی‌شان اعتراض کنند. آن‌ها خواهان همسان شدن حقوقشان با کارکنان بازنشسته خود این سازمان و دسترسی به خدمات درمانی رایگان هستند. بعضی از معترضان شعار می‌دادند "وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه" و "گرانی، تورم، بلای جان مردم".

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.