سردرگمی در ایران بر سر ازدواج زیر سن قانونی

سردرگمی در ایران بر سر ازدواج زیر سن قانونی

در ایران، در یکی از شهرستانهای استان اردبیل عاقدی که دختران زیر سن قانونی را عقد می‌کرده، دستگیر شده است. اما این اولین بار نیست که ازدواج کودکان در ایران خبرساز می‌شود. سن قانونی ازدواج برای دختران در این کشور ۱۳ سال تمام است. اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنند، می‌گویند برای ازدواج در سنین پایین‌تر امتیازهای بیشتری هم در نظر گرفته شده است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.