دادخواهی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مقابل دادسرای نظامی تهران

دادخواهی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مقابل دادسرای نظامی تهران

در تهران، خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراین در مقابل دادسرای نظامی تجمع کردند. دیروز جلسه‌ای در دادسرای نظامی برگزار شد که در آن خانواده‌های قربانیان و بازپرس پرونده و معاون دادستان نظامی حضور داشتند. در این جلسه بازپرس توضیح داد که قرار نهایی صادر شده و منتظر تعیین تاریخ دادگاه هستند، بدون این‌که هیچ‌یک از خانواده‌ها یا وکلایشان به پرونده دسترسی داشته باشند. از روزی که پرواز پی اس ۷۵۲ اوکراین با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد بیش از یک سال و یک ماه میگذرد. و خیلی ها هنوز داغدار ۱۷۶ سرنشین این پرواز هستند که همگی جانشان را از دست دادند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.