درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی که از 'شکنجه و بدرفتاری' ماموران امنیتی ایران شکایت داشت

درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی که از 'شکنجه و بدرفتاری' ماموران امنیتی ایران شکایت داشت

در ایران، نزدیکان بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، می‌گویند که او در بیمارستان درگذشته است. آقای محجوبی، در ارتباط با اعتراض دراویش گنابادی به محدودیت دستگاههای امنیتی برای رهبر معنوی وقت آنها در تهران در سال ۹۶ ، به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شد و حکم دو سال حبس گرفت. او اواخر بهار امسال به زندان اوین تهران منتقل شد. او حدود هشت ماه پیش به زندان اوین منتقل شد. هفته گذشته، گفته شد آقای محجوبی که پیوسته از بدرفتاری و شکنجه در زندان شکایت داشت، به علت مسمویت دارویی، در بیمارستان لقمان تهران بستری شده.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.