سوم اسفند؛ صدمین سالگرد کودتای سردار سپه، قضاوت تاریخ پس از گذشت یک قرن چیست؟

سوم اسفند؛ صدمین سالگرد کودتای سردار سپه، قضاوت تاریخ پس از گذشت یک قرن چیست؟

امروز یکصدمین سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در ایران است. کودتایی که زمینه ساز پایان وضع آشفته و ناآرام ایران بود و به برقراری دولت مقتدر مستقل منجر شد. طی چند سال، رضاخان میرپنج که یک فرمانده ناشناخته نیروی قزاق بود توانست از سردار سپهی به نخست وزیری و سپس پادشاهی ایران برسد.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.