شروع همزمان مراحل دوم و سوم آزمایش بالینی واکسن ایرانی

شروع همزمان مراحل دوم و سوم آزمایش بالینی واکسن ایرانی

در ایران، امروز آغاز مرحله دوم و سوم آزمایش بالینی یک واکسن داخلی کرونا اعلام شد. واکسن 'کوو ایران برکت' محصول یک شرکت وابسته به 'ستاد اجرایی فرمان امام' است. همزمان تولید این واکسن آغاز شده است. از طرف دیگر، مردم استان خوزستان که بیشترین درگیری را با شیوع کرونا دارد روزهای سختی را می‌گذرانند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.