شب عید، مصادف با گرانی و کمبود مرغ در بازار؛ صفوف طولانی در شهرهای ایران تشکیل شده

شب عید، مصادف با گرانی و کمبود مرغ در بازار؛ صفوف طولانی در شهرهای ایران تشکیل شده

قصه جهش قیمت مواد خوراکی در ایران تازه نیست، ولی فصل گرانی و کمیابی مرغ یکبار دیگر تکرار شده. فعلا دولت می‌گوید که برای سامان دادن به بازار آشفته مرغ، قصد دارد پنجاه هزار تن وارد کند. پلیس امنیت اقتصادی هم از دستگیری دلال‌های بازار مرغ خبر داده است.

بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد.