پیام‌های اهل سیاست در آغاز سال نوی خورشیدی

پیام‌های اهل سیاست در آغاز سال نوی خورشیدی

در ایران، برخی از مردم بعد از تحویل سال، در خیابان‌ها شادی و پای‌کوبی کردند. آن‌ها در سالی که گذشت، با بحران شیوع کرونا مواجه بودند و فشارهای اقتصادی سختی را متحمل شدند. مقام‌های ارشد حکومت ایران، در پیام‌هایشان به مناسبت سال نو، وعده بهبود شرایط داده‌اند. در همین حال چهره‌های مخالف حکومت هم خواستار تغییر اوضاع شده‌اند.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.